KAS TAVO AUKLĖ?


Šia kampanija siekėme paskatinti susimąstyti, koks iš tiesų yra valdžios vaidmuo mūsų visuomenėje. Ar valstybė nesiima globėjiškos auklės vaidmens, norėdama mus pamokyti teisingo gyvenimo? Mes nesiekiame paskatinti nemėgti Merkel, Trump, Holland ar net Karbauskio.    

Tu turi teisę mylėti tai, ką myli. Tačiau, verta nepamiršti, kad politikai labiausiai domisi savais interesais, kaip ir dauguma žmonių (įskaitant mus visus). Jie nėra mesijai, kurie priims “vienintelį teisingą sprendimą” tam, kad išspręstų visų problemas.

Suvaržymai galbūt ir turi savo priežastis, tačiau ar jie yra atsakymas į visus klausimus? Didesnės kontrolės įvedimas siekiant išspręsti problemas taip pat nėra geriausias atsakymas. Juk tu esi tas, kuris yra atsakingas už save, todėl jokia auklė negali tavęs apginti nuo tavęs pačio.  

Auklėjimas nėra valdžios paskirtis. Suaugome, bet valdžios akyse vis dar esame vaikai. O gal pats laikas įrodyti, jog galime kur kas daugiau nei iš mūsų tikimasi?

Leiskime žmonėms nuspręsti ir priimti sprendimus – #laisvėrinktis kaip nori gyventi savo gyvenimą!

#darzerlinukuvisuomene #NoNanny

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

This campaign pursued to make you rethink, whether the government’s role is really to nurture people. We didn’t aim to destroy your love for Merkel, Trump, Holland or even Karbauskis.

You have the right to love who you want to love. However – keep in mind that politicians are self-interest driven as basically all human beings (including us) and are not mesias who will make “the only right decision” to solve your problems.

Restrictions might be reasonable – however they ain’t the answer to everything. And more government to solve a problem ain’t an answer either. It’s you who’s responsible for yourself, so no nanny can’t protect you from yourself.

Nurturing isn’t what government is supposed to do.

Let people decide and make them #FreetoChoose how they want to run their lives!

#darzerlinukuvisuomene #NoNanny